Vår värld består av kemikalier

Vår värld består av kemikalier

Är alla kemikalier farliga? Vad är det för skillnad mellan naturliga kemikalier och konstgjorda kemikalier? Du hittar svaren i den här artikeln.

Se dig omkring. Vad ser du? Bästisens mobiltelefon? En penna? Dina nya gympadojor? Ett träd utanför fönstret? Vad tror du att dessa till synes mycket olika saker har gemensamt? Precis! De består alla av kemiska grundämnen.

Kemiska grundämnen är de byggstenar som alla levande och icke-levande saker på jorden består av. De finns i oss, omkring oss och i alla produkter som vi köper. Kemiska grundämnen kan kombineras på flera sätt för att ge upphov till olika typer av kemiska ämnen och produkter.

I det dagliga livet handlar till exempel matlagning helt och hållet om kemi. Läkemedel för att förebygga och behandla sjukdomar består av kemikalier. Till och med vatten, luft och sol består av kemikalier och utan dem skulle livet helt enkelt inte finnas.

Kemikalier bildas både naturligt och på konstgjord väg

Många kemikalier förekommer naturligt i miljön. Andra har framställts av människor i laboratorier och kemikaliefabriker. Exempel på naturliga kemikalier är socker och havssalt, klorofyll som gör växter gröna, C-vitamin i apelsiner och cellulosa i träd. Kemiska grundämnen och föreningar som förekommer i naturen används sedan i konstgjorda kemikalier som råvaror för att skapa nya kemiska ämnen eller kemiska produkter. Fönsterglas består till exempel av silikater som förekommer naturligt i mineraler i marken. Papper är tillverkat av cellulosa. Exempel på helt konstgjorda kemikalier är så kallade fluorerade föreningar som används för att göra friluftskläder vattentäta.

Många konstgjorda kemikalier har vi nytta av i vårt dagliga liv. Vissa kemikalier är framtagna för att rengöra våra hus, tallrikar och kläder. Vissa är avsedda för att döda insekter eller ogräs i trädgården. Bensin och bränsle är kemikalier som i de flesta fall behövs för att köra bil, flyga flygplan och värma upp hus. Listan över konstgjorda kemikalier är nästan oändlig. Många av dessa kemikalier har många fördelar för människor, men de kan även ha vissa farliga effekter på människors hälsa och på miljön.

En kemikalie kan vara ofarlig och användbar när den hanteras på rätt sätt, men farlig om den släpps ut på fel plats.

Dosen gör giftet

Det är ett vanligt misstag att tro att alla konstgjorda kemikalier är skadliga och att alla naturliga kemikalier är bra för oss. Många naturligt förekommande kemikalier kan vara skadliga för människors hälsa. Det finns många exempel på kemikalier som förekommer naturligt i växter och djur och som är giftiga för människor i mycket små mängder. Det här gäller till exempel gifter från vissa svampar och grodor, fiskar som spjutrockan och vissa blommor som den vackra liljekonvaljen. Vissa konstgjorda kemikalier kan också vara väldigt giftiga i små mängder, men många sådana kemikalier är ofarliga. Ändå kan till och med en till synes ofarlig kemikalie bli farlig om man råkar få i sig den i mycket stora mängder.

Märkning av kemikalier

Det finns stränga regler för att se till att de kemikalier vi använder förpackas på ett säkert sätt och märks med så kallade faropiktogram. Du hittar faropiktogrammen på många hushållskemikalier, från tabletter med maskindiskmedel, blekmedel och avkalkningsmedel i köket till produkter som målarfärg, lack och trädgårdskemikalier.

Det finns nio olika typer av faropiktogram och många hushållskemikalier kan ha fler än ett av dessa faropiktogram på etiketten.

De flesta hushållskemikalier med faropiktogram på etiketten är inte skadliga för hälsan – så länge man vet hur man ska hantera dem! På etiketten hittar du alla varningar och all information som behövs för att använda produkten på ett säkert sätt. Genom att följa anvisningarna för hur du ska använda, förvara och göra dig av med produkten kan du minska risken för att du eller miljön utsätts för farliga ämnen.

Det finns ett antal saker som du och din familj enkelt kan göra för att skydda er mot skadliga kemikalier i hemmet:

  1. Titta efter farosymboler och läs informationen. Följ anvisningarna på etiketten.
  2. Låt kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar.
  3. Förvara kemikalier så att yngre barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  4. Blanda aldrig olika kemiska produkter med varandra.

 

Fakta om kemikalier

  • Kemiska ämnen har sitt eget identifieringsnummer – precis som människor har ett unikt personnummer.
  • Nästan 99 % av människokroppens vikt består av sex kemiska grundämnen: syre, kol, väte, kväve, kalcium och fosfor. En genomsnittlig människokropp innehåller cirka 230 gram salt.
  • En mobiltelefon innehåller kemikalier som brom, klor, kvicksilver, bly och till och med en liten mängd guld.
  • En tesked av den naturligt förekommande kemikalien botulinum – som kommer från vissa bakterier – skulle kunna döda två miljarder människor.
  • Mellan 1930 och 2000 ökade den globala produktionen av konstgjorda kemikalier från en miljon till 400 miljoner ton per år.