Lärarhandledning

Syftet med Finn farorna i Hannas hus

Många vanliga hushållskemikalier kan ha farliga egenskaper och eleverna kan därför träffa på farliga kemikalier i sina hem. 

Finn farorna i Hannas hus hjälper dina elever att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Materialet ger också eleverna ny kunskap om vissa grundläggande kemiska termer och kemikaliers skadliga effekter på människors hälsa och på miljön.

Ramberättelse

Hanna har tråkigt. Hela familjen städar och fixar hemma idag. Hannas mamma har sagt till henne att hålla sig ur vägen. ”Det kan vara farligt att städa”, säger hon. Hanna bestämmer sig för att ta reda på varför. Hon tar sin kamera och tar bilder av familjen när de städar och fixar.

Webplatsen innehåller

 • Fyra lektionsplaner

  Lektionsplan nr 1 riktar sig till årskurs 2 och 3, och lektionsplanerna nr 2, 3 och 4 riktar sig till årskurserna 4 till 6.

 • Nio situationer i Hannas hus
  Hannas familj städar huset med produkter märkta med faropiktogram.
 • Tre artiklar - om kemikalier, hälsa och miljö
  Tre artiklar med nära koppling till lektionsplanerna för årskurs 4 till 6. 
 • En quiz om faropiktogram
  Eleverna kan testa hur många av faropiktogrammen de känner igen.
 • En översikt över de nio faropiktogrammen
  En förklaring till varje piktogram.

Fyra lektionsplaner

På webbplatsen hittar du fyra lektionsplaner. Lektionsplan 1 är avsedd för elever i årskurserna 2 och 3 och introducerar eleverna till Hannas hus och faropiktogrammen. Lektionsplanerna 2, 3 och 4 är avsedda för elever i årskurserna 4, 5 och 6 och har samma teman som de tre artiklarna på webbplatsen. Varje lektionsplan innehåller ett lärandemål och en stegvis lärarhandledning.

Nio situationer i Hannas hus

I Hannas hus får eleverna välja mellan nio olika situationer:

Situation i Finn farorna i Hannas hus

Produkt

Faropiktogram

Pappa gör rent toaletten

Toalettrengöringsmedel

Frätande

Morbror städar garaget

Fyrverkerier

Explosiv

Lillebror fyller diskmaskinen

Diskmedelstabletter

Skadlig

Mamma tänder grillen

Tändvätska

Allvarlig hälsofara

Storebror behandlar cykelskjulet med träskyddsmedel.

Träskyddsmedel

Miljöfarlig

Storasyster impregnerar sina skor

Impregneringsspray

Brandfarlig  Skadlig

Pappa dödar myror

Myrmedel

Miljöfarlig

Hannas moster rensar avloppet i duschen

Propplösare

Frätande

Storebror gör rent trappräcket

Rengöringsmedel

Skadlig

Det finns nio olika faropiktogram som används för märkning av kemikalier. Endast sex av faropiktogrammen används i situationerna i Hannas hus eftersom piktogrammen för ”Akut giftig” och ”Gas under tryck” sällan förekommer på vanliga hushållsprodukter. Piktogrammet ”Oxiderande” används inte eftersom det är ganska likt piktogrammet ”Brandfarlig”, vilket skulle kunna vara förvirrande för eleverna. Du hittar ändå en beskrivning av alla nio faropiktogram på menyn överst på webbplatsen.

En ”situation” är utformad som en stegvis berättelse:

 1. Situationen presenteras.
 2. En fråga som rör situationen ställs, frågan har tre möjliga svar.
 3. När ett svar har valts dyker det rätta svaret på frågan upp.
 4. Eleven ska gissa vilken eller vilka typ(er) av faropiktogram som finns på produkten som används i den här situationen.
 5. När ett faropiktogram har valts dyker det rätta svaret upp med en kort beskrivning av faropiktogrammet. Det finns en knapp som heter ”Läs mer” med mer information om varje faropiktogram.
 6. Eleven kan välja en ny situation genom att klicka på den gula ”husikonen” eller på "Fortsätt".

Tre artiklar – om kemikalier, hälsa och miljö

De tre artiklarna på förstasidan på webbplatsen Hannas hus är nära kopplade till de tre lektionsplanerna avsedda för elever i årskurserna 4, 5 och 6.

”Vår värld består av kemikalier” förklarar att kemikalier kan vara naturligt förekommande eller konstgjorda och varför vissa hushållsprodukter har en eller flera faropiktogram på sig.

”Var försiktig” handlar om faran för människors hälsa med vissa kemikalier och hur man ska hantera produkter märkta med faropiktogram för att skydda sig mot skadliga kemikalier.

”Kemikalier och miljön” förklarar ordet ”miljögifter” och vad som kan göras för att hålla miljön fri från farliga kemikalier.

En quiz om faropiktogrammen

Quizen kan nås från förstasidan i Hannas hus. Här kan eleverna testa sina kunskaper om faropiktogrammen.

En översikt över de nio faropiktogrammen

Den översta menyn innehåller en förklaring till vart och ett av de nio faropiktogrammen.

Din förberedelse

 1. Gå igenom situationerna och läs artiklarna på webbplatsen.
 2. Om du vill ha mer information om de nio faropiktogrammen kan du besöka Kemikalieinspektionens webbsidor för konsumenter eller information om kemikalier i vardagen hos Europeiska kemikaliemyndigheten.
 3. Boka elektronisk utrustning för att kunna visa upp Hannas hus för eleverna.

Tekniska krav

Webbplatsen är optimerad för standardskärmupplösningar med de flesta moderna webbläsare (IE9+, Safari, Firefox och Chrome). Kraven för att kunna visa webbplatsen på avsett sätt är en skärmupplösning på minst 1 024 px bredd och 768 px höjd. Webbplatsen kräver inga plugin-program för webbläsare, men JavaScript måste vara aktiverat. Visning på mobila enheter stöds, men ger inte en lämplig användarupplevelse och rekommenderas därför inte.

Exempel på centralt innehåll i undervisningen

Innehållet i Finn farorna i Hannas hus anknyter på flera sätt till det centrala innehållet i undervisningen i naturorienterande ämnen och kemi enligt grundskolans läroplan. Det gäller till exempel:

Årskurs 1-3, naturorienterande ämnen

Material och ämnen i vår omgivning

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Metoder och arbetssätt 

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Årskurs 4-6

Kemin i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Årskurs 7-9 

Kemin i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.